75,5cm * 102cm
Thanks to Nick Sharp


Thanks to Tony Went


Thanks to Martin Lock


Thanks to Alun Williams